Είστε εδώ :|, Υδραυλικά|ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΑΜΑΡΙ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΑΜΑΡΙ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 2021-01-27T13:44:35+02:00

Project Description

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΑΜΑΡΙ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Σ.Π.Ε.» – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Κατηγορία: Οδοποιία,Υδραυλικά.

Αναθέτουσα Αρχή: Οικοδομικός Συνεταιρισμός «Ο Άγιος Σπυρίδων ΣΥΝ.Π.Ε.».

Περίοδος Κατασκευής: 12/2010-04/2011.

Περιγραφή: Το έργο αφορούσε στην εκτέλεση εργασιών οδοποιίας και υδραυλικών εργασιών για τη διάνοιξη οδών στο Δασαμάρι Πικερμίου Αττικής του Οικοδομικού Συνεταιρισμού «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» Σ.Π.Ε. και συγκεκριμένα: Διάνοιξη οδών, προμήθεια και τοποθέτηση κρασπέδων, οδοστρωσία, ασφαλτοστρώσεις, κατασκευή δικτύου ομβρίων-ακαθάρτων, προμήθεια και τοποθέτηση φρεατίων.