Είστε εδώ :||ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2021-01-27T13:43:05+03:00

Project Description

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Κατηγορία: Υδραυλικά.

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μαρκόπουλου.

Περίοδος Κατασκευής: 11/2003-8/2005.

Περιγραφή: Το έργο αφορούσε στην εκτέλεση υδραυλικών εργασιών για την κατασκευή των Δικτύων Ακαθάρτων (αγωγού, φρεάτια κ.λπ.) της πόλεως Μαρκοπούλου Μεσογαίας.