Είστε εδώ :||ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2021-01-27T14:05:06+03:00

Project Description

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

Κατηγορία: Οδοποιία.

Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Αττικής.

Περίοδος Κατασκευής: 6/2015-11/2015.

Περιγραφή: Το έργο αφορούσε σε εργασίες συντήρησης των οδών του Δήμου Αιγάλεω και περιελάμβανε ασφαλτικές εργασίες, επισκευές φρεατίων υδροσυλλογής και επίσκεψης αγωγών ομβρίων ή ακαθάρτων και διαγραμμίσεις-αναδιαγραμμίσεις.