Είστε εδώ :||ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2017-12-18T12:01:29+03:00

Project Description

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ (ΔΚΣΔ 139)

Κατηγορία: Ηλεκτρομηχανολογικά.

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΕΗ Α.Ε.

Περίοδος Κατασκευής: 4/2002-4/2005.

Περιγραφή: Το έργο αφορούσε στην εκτέλεση ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών σε δίκτυα περιοχών Καλλιθέας και Μεσογείων για λογαριασμό της ΔΕΗ.