Ανακαίνιση / Αναδιαρρύθμιση ΜΕΘ στο Νοσοκομείο Γ.Ν.Π. “ΤΖΑΝΕΙΟ” 2021-01-27T13:15:12+03:00
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX A.E.B.E. 2021-01-27T13:22:42+03:00
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 2021-01-27T13:24:56+03:00
ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΤΖΑΝΕΙΟ” – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2021-01-27T13:25:56+03:00
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ 6ο ΟΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 251 ΓΝΑ 2021-01-27T13:28:17+03:00
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 1250 KVA ΣΤΟ 401 ΓΣΝΑ 2021-01-27T14:09:15+03:00
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ – Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ (ΑΘΗΝΑ) 2021-01-27T13:35:20+03:00
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΙΤΩΝΩΝ ΣΜΥΑ Μ – 127 (Τ – 106Ε) 2021-01-27T14:10:01+03:00
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ – ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΣΤΥΑ (Τ – 105Ε) 2021-01-27T15:04:47+03:00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΒΑΤΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 2021-01-27T14:08:36+03:00